Tolk

  Min specialitet är inom;
      • Äldre- och Handikapp omsorg
      • Skolverksamhet
      • Barn omsorg
      • Föreläsning